Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi

 Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :

Bir taraftan, Ostim Mah. 1240 Sokak Fatih İş Merkezi 2/9  06374  Yenimahalle, Ankara adresinde ikamet eden AVEGS Algılama Veri ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “AVEGS” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, bu sözleşmeyi “Kabul ediyorum” linkini tıklayarak sözleşmeyi kabul ettiğini taahhüt eden “MÜŞTERİ” www.avegs.com veya www.avegs.com B2B adresinden girilebilen AVEGS Algılama Veri ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. Online Internet Alışveriş Sitesi bundan böyle “B2B” olarak anılacaktır. B2B alışveriş sitesi ile veya AVEGS ile yapılacak kredi kartı taksitlendirme işlemleri bundan böyle “Ortak ödeme” olarak anılacaktır.

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU:

AVEGS’in internet üzerinden Çözüm Ortaklarına online olarak ürün satışı yaptığı www.avegs.com adresinde üyelik sisteminin kullanıma açılması, Kredi Kartları kullanılarak verilen siparişler, elektronik ortamda alış-veriş, ürün fiyat ve stok bilgileri, sipariş ve projelerin takibi ve fiyatlandırılması, finansal işlemler için elektronik ortamda ödeme araçları (her türlü KREDİ KARTI , Sanal POS, Mobil POS ve Mail Order) ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yönetimi, mücbir sebep, sözleşmenin devri, feshi ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kuralları AVEGS ile MÜŞTERİ’ nin karşılıklı yükümlülüklerini belirler. Ayrıca işbu sözleşme ile B2B üzerinden yapılacak Kredi Kartına Taksitlendirme işlemlerinin çalışma yöntemi, devri, feshi ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kurallar, AVEGS ile MÜŞTERİ’ nin karşılıklı yükümlülükleri belirlenir.

MADDE 3- ÜYELİK SİSTEMİ:

1- Kullanıcı Kodu: MÜŞTERİ, AVEGS’in belirleyeceği bir kullanıcı kodu ile sistemde her türlü kullanıcı işlemlerini yapmaya yetkilidir. Kullanıcı kodu özeldir ve aynı kullanıcı kodu iki farklı MÜŞTERİ’ye verilemez. MÜŞTERİ istemesi halinde değişik yetkilere sahip Kullanıcı Kod’ları yaratılmasını AVEGS’den isteyebilir ve bunları şirket içindeki yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve B2B adresinde belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. MÜŞTERİ bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.

2- Şifre: İlk kullanımda geçici şifre AVEGS tarafından belirlenir. İlk kullanımda MÜŞTERİ bu şifreyi mutlaka değiştirmesi gerekmektedir. Şifrenin değiştirilmesi ve korunması MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup AVEGS şifre kullanımından doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu olmayacaktır. Değişik yetkilere sahip diğer kullanıcıların şifresi aynı şekilde ilk kullanımda değiştirilmelidir.

3- Kullanım: MÜŞTERİ’nin B2B üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı kodu ve şifresini girmesi gerekmektedir. AVEGS tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi MÜŞTERİ ’ye bu hizmeti vermekten sakınabilir.

MADDE 4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

A-AVEGS’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- AVEGS B2B’nin sistemlerinin sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak, çalışmasını sağlar.

2- AVEGS B2B’den verilen siparişleri, mevcut stok ve lojistik imkanlarına göre hızlı bir şekilde MÜŞTERİ’ye teslimini gerçekleştirmek için azami çaba gösterir.

3- AVEGS ürün teslimlerinde adil bir sıra gözeterek MÜŞTERİ’ye teslimi gerçekleştirecektir. Ancak AVEGS’in bilgisi dahilinde veya dışında oluşabilecek değişikliklerden AVEGS sorumlu tutulamaz.

4- Bu sözleşme ile belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi AVEGS’in güvenliğinde olup, bu bilgileri AVEGS ne maksatla olursa olsun üçüncü kişiler ile paylaşamaz.

B-MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- MÜŞTERİ tarafından doldurulacak kayıt formu ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde MÜŞTERİ üyeliğinin AVEGS tarafından tek taraflı olarak sona ereceğini,

2- B2B’de kendisine verilen şifrenin ilk kullanılmaya başlanıldığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili şifre ve kullanıcı kodu’nun güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu şifre ve kullanıcı kodu kullanılarak yapılan bütün işlemlerin MÜŞTERİ tarafından yapıldığını ve AVEGS’den bu işle ilgili aldığı tüm kullanıcı kodu ve şifreleri kullanacak kişilerin MÜŞTERİ tarafından yetkilendirildiğini,

3- Verilen siparişlerde AVEGS’in belirlediği kredi limitleri dahilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise kredi kartı ile yada mal teslimi nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemlerden dolayı AVEGS’in bütün zararlarını tazmin edeceğini, ÖDEME sistemi ile gerçekleştirilen Taksitli ödeme işlemlerinde MÜŞTERİ B2B’dan dökümünü alacağı Kredi Kartı Ödeme Talimatı’nı kart sahibine imzalatarak “0312 360 34 30” numaralı faksa hemen fakslayacağını ve bir hafta süre içerisinde AVEGS’e ulaştırmayı kabul ettiğini;

4- Avegs B2B Ödeme sistemi ile gerçekleştirilen Taksitli ödeme işlemlerinde MÜŞTERİ B2B’den dökümünü alacağı Kredi Kartı Ödeme Talimatı’nı kart sahibine imzalatarak “0312 360 34 30’’ numaralı faksla veya satis@avegs.com a mail (eposta) ile göndereceğini  bir hafta süre içerisinde AVEGS’ea ulaştırmayı kabul ettiğini;

5- Avegs B2B Ödeme sistemi ile gerçekleştirilen işlemlerden doğan finansman giderinin AVEGS tarafından müşteriye KDV dahil olarak fatura edileceğini;

6- MÜŞTERİ, Avegs B2B Ödeme sistemi ile yapmış olduğu işlemlerden dolayı AVEGS’de oluşan net alacağını en geç bir hafta içerisinde satın alma yolu ile kapatacağını ve bu alacaklarını daha önceden oluşmuş bir borç kalemi ile mahsup edemeyeceğini;

7- Avegs B2B Ödeme sistemi ile yapılan işlemlerde doğabilecek kayıp-çalıntı kart, iptal, dolandırıcılık vesaire tüm riskler MÜŞTERİ üzerinde olup, çıkabilecek zararlarla ilgili olarak hiçbir şekilde AVEGS’e rücu edilmeyeceğini, hiçbir talepte bulunulmayacağını, doğabilecek zararların derhal MÜŞTERİ’nin cari hesabına borç olarak kaydedileceğini ya da AVEGS tarafından talep edildiğinde derhal ve nakden ödeneceğini;

8- Kullanıcı Kodu veya açılmasını talep ettiği diğer Kullanıcı Kod’larıyla yapacağı tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız ve şartsız sorumlu olacağı,

9- MÜŞTERİ’nin üye bilgilerinin diğer kişiler tarafından öğrenilmesinden dolayı ortaya çıkacak zararlardan AVEGS’in sorumlu olmayacağını,

10- Servis kullanımı esnasında, kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj ve bilgilerden AVEGS’in sorumlu olmayacağını,

11- B2B’de sunulan hizmetlere AVEGS tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeye ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, AVEGS’in uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini,

12- Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların ismini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı,

13- AVEGS’in izni olmadan bu servislerde, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı,

14- Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

15-B2B’de verilen servislerin ve yazılımların telif haklarının AVEGS’e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını,

16- Online üyelik sözleşmesini “Kabul Ediyorum” linkini tıklayarak “B2B Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi“ ni onayladığını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5- YETKİLER :

Bu sözleşme kapsamında AVEGS aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.

1- AVEGS B2B sitesinin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olmak üzere veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı MÜŞTERİ üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan AVEGS hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

2- B2B üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını, belirlemeye ve değiştirmeye AVEGS yetkilidir. Sipariş girildikten sonra AVEGS yukarıda belirtilen değişiklikleri yapabileceği gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile AVEGS’in stok yapısı ile sınırlıdır. AVEGS siparişi aldıktan sonra, bu siparişi iptal ederek, MÜŞTERİ’nin ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade eder.

3- Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı, kullanımı ile ilgili AVEGS tek taraflı olarak, her hangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.

4- AVEGS sistem üzerinden almış olduğu siparişleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile MÜŞTERİ ye ulaştırabilir.

5- AVEGS mevcut kredi limitleri yeterli, kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde MÜŞTERİ’ye alış veriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir.

6- AVEGS, MÜŞTERİ’nin B2B’den başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden AVEGS sorumlu değildir.

7- İş bu sözleşme MÜŞTERİ tarafından, geçerli imza sirkülerinde yetkili bulunan kişilerce onaylandıktan sonra AVEGS’e gönderilmesinden sonra Kullanıcı Kodu ve geçici şifre MÜŞTERİ’ye gönderilecektir. AVEGS bu sözleşmeyi imzalamış veya daha önce imzalamış olup şifreyi kullanmaya başlamış olan MÜŞTERİ’nin, yeni bir şifreye sahip olmasını ya da şifrelerini kullanmasını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir.

8- AVEGS, MÜŞTERİ’nin sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerinin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam v.b ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

9- AVEGS B2B servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt eder.

10- AVEGS üyelerin dosyalarının saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre bu kotaları artırma ve eksiltme hakkına şimdiden sahiptir. Ortamda bulunacak dosyaların saklanması, silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı AVEGS sorumlu değildir.

11- AVEGS gerekli görmesi halinde üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren servisler haline dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir.

MADDE 6- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ :

İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde gereğince muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından, peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7- GİZLİLİK :

MÜŞTERİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde B2B sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. AVEGS, MÜŞTERİ’nin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, MÜŞTERİ bu konuda AVEGS’in uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.

MADDE 8- ÜRÜN TESLİMATI:

AVEGS sistem üzerinden almış olduğu siparişleri, giriş sıralamasına uyarak, mevcut stok yapısına göre, istediği dağıtım yöntemini kullanarak mümkün olan sürelerde MÜŞTERİ’ye teslim eder. AVEGS teslimatı kendi araçları ile yapabileceği gibi, belirleyeceği bir kargo şirketi ile veya taşeron bir nakliyeci firma ile yapma hakkına sahiptir. Ürün teslimatı MÜŞTERİ’nin seçeneğine göre başka bir kargo şirketi veya, AVEGS’in anlaşmalı olmadığı bir kargo şirketi ile gerçekleşmesi halinde, taşıma koşulları AVEGS tarafından belirlenmediği için bu teslimat da AVEGS sorumlu olmayacaktır. Taşıma ücretlerinin AVEGS ya da MÜŞTERİ tarafından ödenmesi konusunda AVEGS tek taraflı olarak istediği zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Taşıma Ücreti AVEGS tarafından ödenmesi halinde, birinci defada MÜŞTERİ yerine bulunamayıp teslim gerçekleşmez ise, bu aşamadan sonraki ücretlerin tamamı MÜŞTERİ tarafından ödenir. MÜŞTERİ’nin malı teslim almak istememesi veya yerinde bulunamaması halinde taşıma ücreti MÜŞTERİ’nin Cari hesabına borç kayıt edilecek, sipariş kredi kartı ile yapılması halinde, bu tutar Kredi Kartından tahsil edilecektir. Bu durumlarda sipariş iptal edilmiş sayılacak ve AVEGS’in bu siparişten dolayı uğramış olduğu zararlar MÜŞTERİ tarafından tazmin edilecektir.

MADDE 9- VERGİLENDİRME :

AVEGS’iın B2B üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracat’a dayalı satışlar bu sistem üzerinden yapılmayacaktır. Vergi Kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca MÜŞTERİ’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

MADDE 10- UYGULANACAK HÜKÜMLER :

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret  Kanunu vesair) uygulanacaktır.

MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ :

İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

MADDE 12- YÜRÜRLÜLÜK :

B2B MÜŞTERİ Üyelik Sözleşmesi, Ek-1’de bulunan Kredi Kartı ile Ödeme Formu’nu ve Ek-2 Bilgilendirme Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurup, karşılıklı imzalandıktan sonra taraflar arasında sürekli olarak yürürlüğe girer.

MADDE 13- SÖZLEŞMENİN FESHİ :

İş bu sözleşme AVEGS veya MÜŞTERİ’nin dilediği zamanda yazılı olarak bildirilmek şartıyla, sona erdirilebilir.

MADDE 14- KREDİ KARTI KULLANIMI :

Ödemelerini kredi kart ile yapmak isteyen MÜŞTERİ’ler öncelikle şirkete ait veya sözleşmeyi imzalayan şirket yetkilisinin kişisel kredi kartlarının her biri için ayrı ayrı EK-1 de bulunan “kredi kartı ile ödeme formunu” doldurup imza ve kaşeleyip AVEGS’e sözleşme ile beraber ulaştıracaktır. Kişisel kredi kartlarının kullanılması durumunda, AVEGS ürün teslimini MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede imzası bulunan ve şirketi temsile yetkili kişisine yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı MÜŞTERİ sorumlu olacak ve AVEGS’nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Bu sözleşmenin 1 nolu eki olan Kredi Kartı ile ödeme formu, kart hamilleri ve MÜŞTERİ tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve imza edilecektir. Kredi kart hamillerinin değişmesi veya ilavesi halinde bu durum Ek-1 Kredi Kartı ile Ödeme Formu AVEGS’e ulaştığı tarihten itibaren işlem yapılabilecektir. Verilen siparişlerin Mobil POS cihazı, sanal POS, taksitli kart veya mail order ile ödenmesi durumunda Müşteri yaptığı ödemenin ve kullandığı kredi kartlarının tüm sorumluluğunu taşır. Müşteri’nin üçüncü şahıslara ait kredi veya taksitli kartların sanal – Mobil POS veya mail order olarak kullanılması sonrası kart sahibinin banka veya AVEGS’den talep edeceği her türlü maddi tazminat talebinin AVEGS’e ödeneceğini kabul eder.

 

 

MADDE 15- YASAL DÜZENLEME KAPSAMINDA E-POSTA:

Yasal düzenleme kapsamında ürün tanıtımı, kampanya ve duyurular hakkında bilgilendirme maili almak istiyor musunuz?

 

                      

 

İstiyorum                                                                      

 

 

                           İstemiyorum